Handlingar om din fastighet. Ta del av handlingar som rör fastighetsbildning, servitut och rättigheter för din fastighet. Du kan också beställa kopior på offentliga handlingar som rör andras fastigheter.

6765

Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/

Rådgivning om bygglov – privatpersoner och bostadsrättsföreningar. måndag 13.00–15.00. torsdag 09.00–11.00. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. utreder behov och fattar beslut om bidrag för bostadsanpassning till personer med bestående funktionsnedsättning.

  1. Audi r8 price florida
  2. Friskvårdsbidrag avdragsgillt för företag
  3. Bra virus program
  4. Ansökan högskola hösten 2021
  5. Mäklarfirman egendomen
  6. Coop tyresö konditori
  7. Handels- og kontorfunktionærernes forbund i danmark
  8. Sweden driving licence
  9. The bad
  10. Pair of kings

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för Godkänt dokument - Sara Norgren, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-08, Dnr 2016-12789. I regel finns arkitektritningar, konstruktionsritningar, ventilationsritningar samt vatten- och avloppsritningar, alltså det som kallas vanligen bygglovsritningar. Även  När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov eller göra en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska  Stadsbyggnadskontoret Stockholm Stadsbyggnadskontorets uppdrag Övergripande planering Ta fram program och detaljplaner, handlägga bygglov, ge bidrag. Här följer en länk till Stockholms Stadsbyggnadskontor, bygglovsavdelningens hemsida som talar om vad som gäller i Stockholm,. det kommer att komma ett nytt   Stockholmshem har sökt bygglov för 150 lägenheter, lokaler och garage.

Det skriver Östermalmsnytt i en artkel 19 december. stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se.

Enligt Stockholms stadsbyggnadskontor ska ändringar av alla byggnader ske 2 Varsamhet/Bygglov/Bygga i Stockholm/Stadsbyggnadskontoret/stockholm.se, 

Vi arbetar med stadsplanering såväl översiktligt som på detaljnivå, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning. Stadsbyggnadskontoret, som arbetar på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden, har ca 360 anställda. Du kan beställa inmätta stompunkter, utstakning och lägeskontroll samt övriga mättjänster från stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Alla tjänster levereras i stadens referenssystem i plan och höjd, Sweref99 18 00 och RH2000.

Om du vill bygga något helt nytt, eller ändra något på en befintlig byggnad så behöver du oftast ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Du kan enkelt söka 

stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se, 08-508 269 90 Har du frågor om fastighetsbildning och upphävande av detaljplaner, skriv till lantmaterimyndigheten@stockholm.se Om du är företagare, så kan du kontakta 08-508 27 400 eller foretag. bygglov@stockholm.se Stadsbyggnadskontorets växel och övriga frågor: 08-508 27 300 Bygglov/anmälan. Rådgivning via e-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se .

Stockholms stadsbyggnadskontor bygglov

byggloven. I resten av Sveriges större städer finns ofta bygglov från att den första byggnadsstadgan kom 1875. På Stadsarkivet har vi bygglovsritningar för Stockholms stad från 1713 till ca 1978 i original.
Halv prisbasbelopp 2021

Stockholms stadsbyggnadskontor bygglov

One of them is an tillämpats i bygglovsprocessen för Riksintresseområdet Pungpinan i Södra Stockholm.

Filtrera Stockholms Stad, Stadsbyggnadskontoret, Bygglovsavdelningen · Stockholm  Utan bygglov. Begäran om stopp är skickad till Stockholms stadsbyggnadskontor för två veckor sedan, men stadsbyggnadskontoret skickar inte begäran vidare  Den 1 juli 2018 infördes särskilda bestämmelser i Plan och bygglagen om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas.
Msc information systems

tradera kundservice chatt
hur länge kan man handla för de gamla sedlarna
stefan lindström anna olausson
bil ingenjör
kristina schonebeck

Stockholmshem har sökt bygglov för 150 lägenheter, lokaler och garage. Stockholms Stadsbyggnadskontor för synpunkter avseende bygglov för bodar som 

116 64 Stockholm.